اوکراین: احیای توان نظامی روسیه ۱۰ سال طول می‌کشد


تهران-ایرنا- مقامات اوکراین ادعا کردند که ممکن است ۱۰ سال طول بکشد تا روسیه بتواند تلفات انسانی و تجهیزات نظامی خود در جنگ اوکراین را احیا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984316/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF