اوکراین از آلمان ۱۰۵ پهپاد جاسوسی خریداری می کند


تهران- ایرنا- وزارت دفاع اوکراین همزمان با اعلام تصمیم برای سرمایه‌گذاری در تولید پهپاد، سفارش خرید ۱۰۵ پهپاد جاسوسی «وکتور» را به شرکت آلمانی «کوانتوم سیستمز» ارائه کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014731/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF