اوکراین از توافقنامه کشتیرانی تجاری با سوریه خارج شد


تهران- ایرنا- تاراس ملنیچوک نماینده دولت اوکراین در پارلمان این کشور گفت که کی‌یف بطور یکجانبه از توافقنامه کشتیرانی تجاری با سوریه خارج شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099767/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF