اژه‌ای: حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی در جهت تحقق شعار سال و کمک به دولت دنبال می‌شود


شیراز-ایرنا-رییس قوه قضاییه در بدو ورود به شیراز گفت: حل مسایل مرتبط با بنگاه‌های تولیدی فارس در جهت تحقق شعار سال و کمک به دولت، از اهداف سفر به این استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191416/%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9