ایجاد موزه از اولویت‌های تقویت گردشگری در شهرستان سقز است


سنندج- ایرنا- فرماندار ویژه شهرستان سقز گفت: ایجاد مجموعه سایت موزه و ارتقای اقتصاد گردشگری از اولویت های این شهرستان در حوزه گردشگری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052130/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%82%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA