ایران – لبنان روی میز فیفا/ ۶ روز فرصت برای ارایه مستندات

به گزارش ایرنا، کمیته انضباطی فیفا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران خواستار توضیحات ایران در خصوص بازی با لبنان شد و برای ارائه مستندات ۶ روز فرصت داد.

قرار است اتفاقات این دیدار در نشست کمیته انضباطی فیفا در ۳۱ شهریور ماه بررسی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84881349/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%DB%B6-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA