ایرنا آیینه تمام‌نمای اطلاع‌رسانی و شفافیت برای مسوولان است


گرگان – ایرنا – نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: ایرنا آیینه تمام‌نمای اطلاع‌رسانی و شفافیت مسوولان برای شناسایی کمبودها و کاستی‌های جامعه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85193653/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA