ایمان و اراده مردم عامل پیروزی در دفاع مقدس بود


بیرجند – ایرنا – نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند گفت: ایمان و اراده مردم و نیروهای مسلح که الهام الهی دارند، مانع اجرای نقشه‌های دشمن و عامل پیروزی در دفاع مقدس بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85235599/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%AF