اینفوگرافیک / داده‌نمایی آمار انتخابات کهگیلویه وبویراحمد


  • ایرنابازار
  • دعوت به مجامع

اینفوگرافیک / داده‌نمایی آمار انتخابات کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج – ایرنا- در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری استان کهگیلویه وبویراحمد آمار متفاوت و خوبی در حوزه های مختلف کسب کرده که در این اینفوگرافیک قابل مشاهده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

  • ایرنابازار
  • دعوت به مجامع


منبع: https://www.irna.ir/news/85531243/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF