باخت تلخ ارسلان در کشتی فرنگی قهرمانی اروپا


تهران- ایرنا- فرنگی‌کار ایرانی‌تبار تیم ملی صربستان از رسیدن به فینال کشتی قهرمانی اروپا بازماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090083/%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7