باد شدید کاشان را فراگرفت


کاشان _ ایرنا _ مدیر مرکز بحران شهرستان کاشان گفت: باد شدید با شدت ۵۵ کیلومتر در ساعت عصر سه شنبه این شهرستان را فراگرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106557/%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA