بارش باران و لغزندگی جاده کرج – چالوس /ترافیک سنگین است


کرج – ایرنا – رییس پلیس راه البرز از بارش باران و لغزندگی جاده کرج – چالوس خبر داد و از رانندگان خواست با احتیاط رانندگی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85193343/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA