بازار مُرغ چهارمحال و بختیاری در وضعیت ثبات قرار دارد


شهرکرد- ایرنا- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به میزان عرصه و تقاضا گفت: وضعیت بازار مُرغ در این استان هم‌اکنون به ثبات رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986933/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF