بازدید مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از طرح نهضت ملی مسکن شهر نورآباد+فیلم


خرم آباد- ایرنا- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در سفر به شهرستان دلفان از طرح نهضت ملی مسکن شهر نورآباد بازدید و از نزدیک در جریان روند ساخت نهضت ملی مسکن و مشکلات مسکن آن قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85194245/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1