بازدید نایب رئیس و سرپرست دبیرکلی فدراسیون از مرکز ملی فوتبالبه گزارش عصر دوشنبه ایرنا، «مهدی محمد نبی» نایب رئیس و «داوود پرهیزکاری» سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال به همراه مسئولین بخش‌های مختلف مرکز ملی فوتبال، از این مجموعه بازدید کرده و درباره شرایط موجود، امکانات و تجهیزات در ساختمان پک، زمین‌های چمن طبیعی تیم‌های ملی، انبار، بخش پزشکی و … به بحث و بررسی پرداختند.

در ابتدای بازدید مسئولین فدراسیون فوتبال از مجموعه پک، علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی و باشگاه پرسپولیس که در این ساختمان تمرین می‌کرد، دقایقی را به صحبت با محمدنبی پرداخت. سپس اعضا ضمن بازدید از زمین چمن طبیعی شماره یک و دو، نکات مختلفی را در جهت بهبود وضعیت زمین‌های فوق مطرح کردند.

در ادامه این بازدید محمد نبی به همراه دیگر مسئولین، دقایقی را با دختران ملی پوش کمتر از ۱۵ سال به گفت‌وگو پرداختند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84885718/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84