بازدید گردشگران نوروزی از جاذبه های قزوین از نیم میلیون نفر فراتر رفت


قزوین – ایرنا – معاون اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی قزوین گفت: ۵۵۰ هزار نفر در ایام نوروز امسال از جاذبه های گردشگری استان اعم از آثار تاریخی و طبیعی بازدید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069718/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1