بازرسی‌ها و دسترسی‌های آژانس به مراکز هسته‌ای ایران طبق پادمان خواهد بود


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همکاری های داوطلبانه خود با آژانس را ادامه می دهد اظهار داشت: طبق بیانیه اخیر ایران و آژانس، همکاری‌های دوجانبه از منظر بازرسی‌ها و دسترسی‌ها به مراکز هسته‌ای ایران طبق مقررات آژانس و پادمان خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050760/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86