باشگاه پرسپولیس: انتشار ویدیویی از فردی با لباس نظامی، نمایشی بیش نیست


تهران – ایرنا- باشگاه پرسپولیس با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انتشار ویدیویی از فردی با لباس نظامی، نمایشی بیش نیست و نسبت به دروغ‌پردازان و سواستفاده‌کنندگان از موقعیت فاطمه حمامی و پیراهن اهدایی رونالدو، هشدار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85238971/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C