بانوان قمی در حمایت از حجاب و عفاف راهپیمایی کردند


قم- ایرنا – در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) عصر دوشنبه راهپیمایی حمایت از حجاب و عفاف با حضور جمع کثیری از بانوان شهر مقدس قم برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981357/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF