باکو خواستار توقف مین گذاری توسط ایروان در خاک جمهوری آذربایجان شد


تهران-ایرنا- جمهوری آذربایجان از عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل متحد خواست تا فوراً به ارمنستان دستور دهد به مین گذاری و تعبیه تله‌های انفجاری در خاک جمهوری آذربایجان پایان دهد و نقاط مین‌ گذاری فبلی را نیز اعلام کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85015981/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86