بایدن: به دنبال درگیری با چین نیستیم


تهران- ایرنا- جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حادثه بالون چینی آسیبی به روابط آمریکا و چین وارد نکرده است، تاکید کرد: واشنگتن به دنبال درگیری با پکن نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024646/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85