بایدن در دیدار با مقام صهیونیستی: ایران هرگز به سلاح هسته ای دست نخواهد یافت


نیویورک – ایرنا- جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دیدار با اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی بار دیگر بر امنیت این رژیم تاکید کرد و گفت: ایران هرگز به سلاح هسته ای دست نخواهد یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174150/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C