بخشی از اردوگاه واگنر در بلاروس برچیده شد


تهران- ایرنا- رسانه‌های پنجشنبه گزارش دادند که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد بخشی از یک اردوگاه گروه واگنر در ناحیه «آسیپوویچی» استان «موگیلف» در بلاروس برچیده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85209558/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF