بدبینی و ناامیدی محافل رسانه‌ای رژیم صهیونیستی از عادی سازی روابط تل آویو با ریاض


تهران-ایرنا-سازمان پخش رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان) سه‌شنبه شب در گزارشی بعید دانست که مقامات این رژیم بتواند عربستان را در سال ۲۰۲۳ برای عادی سازی روابط با تل آویو متقاعد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105698/%D8%A8%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7