بدهی میلیاردی بیمه‌ها؛ رنج مضاعف مراکز درمانی بابل


ساری- ایرنا- چشم بیماران هفت بیمارستان تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به پرداخت بدهی ۲۲۰ میلیارد تومانی شرکت‌های بیمه گر می‌باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138698/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84