برخورد قاطع با احتکارکنندگان تایر در سراسر کشور


تهران- ایرنا- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام خبر کشف ۱۶۰ هزار حلقه لاستیک در دو روز، از برخورد قاطع با احتکارکنندگان تایر در سراسر کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050869/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1