برداشت آلو از سطح باغات آذربایجان غربی آغاز شد


ارومیه – ایرنا – سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: برداشت آلو از سطح سه هزار و ۳۰۰ هکتار باغ‌های این استان آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191534/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF