برزیل در صدد استفاده از ارزهای ملی در تجارت با شرکای تجاری است


تهران- ایرنا- مائورو وییرا وزیر خارجه برزیل گفت که کشورش مایل است در مبادلات اقتصادی با شرکای تجاری خود از ارزهای ملی استفاده کند و در حال ایجاد سازوکارهایی در این زمینه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173146/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA