برق صنایع خرد به‌طور کامل تامین شده است/ برنامه‌ریزی برای افزایش ۳۰ هزار مگاواتی تولید برق


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در صنایع خرد و کوچک هیچ‌گونه محدودیتی برای دریافت برق نیست و در صنایع کلان نظیر خودروسازی‌ها به طور کامل برق مورد نیاز خود را دریافت کرده و یا صنعت سیمان کشور بیش از سال گذشته برق دریافت و ذخایر آن به نسبت سال گذشته افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85193485/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4