برق ۳۰ اداره در تهران قطع شد

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد:‌ با توجه به تداوم گرمای هوا در روزهای آتی و همچنین افزایش مصرف برق و لزوم پایداری شبکه در راستای تامین رفاه و آسایش هموطنان از همه مشترکان پایتخت در خواست می شود با رعایت الگوی مصرف برق  به خصوص در ساعات پیک بار این شرکت را در ارائه خدمت رسانی به مشترکان پایتخت یاری رسانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84856607/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DB%B3%DB%B0-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF

به گزارش ایرنا، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ افزود: با توجه به مصوبه ابلاغی هیات دولت در خصوص لزوم کاهش میزان مصرف برق  همه دستگاه های اداری و اجرایی پایتخت به میزان حداقل ۳۰ درصد ، انشعاب برق بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی ملی – استانی در پایتخت که به اخطارهای داده شده بی توجه بوده اند، قطع شد