برق ۵۲ اداره پرمصرف در شهرستان‌های استان تهران قطع شد


تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: برق ۵۲ اداره و دستگاه اجرایی پرمصرف در مناطق تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به دلیل رعایت‌نکردن مصوبه هیئت وزیران قطع شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144840/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DB%B5%DB%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF