بروز اختلاف میان وزیران جنگ و امنیت رژیم صهیونیستی


تهران-ایرنا- «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پنجشنبه شب در بیانیه‌ای خطاب به «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم در خصوص استقرار دستگاه امنیتی جدید در سرزمین‌های اشغالی گفت: شبه نظامیان جدید هیچ جایی نخواهند داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195369/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C