برگزاری مسابقات فوتسال «جام رمضان» اهالی فرهنگ، رسانه و پیشکسوتان ورزش


تهران-ایرنا- همزمان با ماه مبارک رمضان، دومین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان با حضور اهالی فرهنگ، رسانه و پیشکسوتان ورزش در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064229/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86