بسکتبال بانوان شهرداری گرگان در دومین فینال لیگ برتر مغلوب نماینده کردستان شد


گرگان – ایرنا – تیم بسکتبال بانوان شهرداری گرگان در دومین مسابقه فینال لیگ برتر بسکتبال بانوان باشگاه‌های کشور همانند بازی اول نتیجه را به تیم تیروژ حیات کردستان واگذار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052820/%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87