بلاروس از استقرار سامانه دفاعی اس ۴۰۰ روسیه خبر داد


تهران- ایرنا-الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس دوشنبه شب پس از دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود گفت: سامانه های پیشرفته دفاعی اس ۴۰۰ و اسکندر ساخت مسکو را در خاک خود به خدمت گرفتیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975114/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF