بندر چابهار نقش مهمی در توسعه تجارت و ترانزیت کالا در شرق کشور دارد


چابهار- ایرنا- معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار شهرستان ویژه چابهار گفت: بندرچابهار به عنوان بزرگترین بندر اقیانوسی ایران واقع در کریدور شمال – جنوب نقش مهمی در توسعه تجارت، اشتغال، صادرات، واردات و ترانزیت کالا و جهش اقتصادی در جنوب شرق کشور دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961445/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1