بهسازی شبکه‌ برق ۱۴۳ روستای خراسان شمالی آغاز شد


بجنورد- ایرنا- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی از آغاز ساماندهی و بهسازی شبکه‌های فرسوده برق ۱۴۳ روستای استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195117/%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DB%B1%DB%B4%DB%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF