به خانه‌ام برگشتم/ استعفای مانچینی غیرمنتظره بود/ علاقه‎ای به برگزاری بازی خداحافظی ندارم


تهران- ایرنا- دروازه‌بان افسانه‌ای ایتالیا در نشست خبری معارفه به عنوان سرپرست جدید تیم ملی ایتالیا گفت که به خانه‌اش بازگشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220488/%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87