بولیوی برای استخراج لیتیوم با شرکت‌های چین و روسیه توافقنامه امضا کرد


تهران- ایرنا- بولیوی برای استخراج منابع دست‌نخورده لیتیوم در این کشور آمریکای لاتین با شرکت روسی «روس‌اتم» و «سیتیک گووآن گروپ» چین توافقنامه امضا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155492/%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87