بیشتر بستری‌های جدید مبتلا به کرونا در مشهد واکسن نزده‌اند


مشهد- ایرنا- جانشین معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بستری‌های جدید مبتلا به کرونا در مناطق زیر پوشش این دانشگاه در استان خراسان رضوی، بیشتر افراد واکسن نزده هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996847/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF