بیشینه دمای تهران به ۳۰ درجه رسید/ ثبت خنک‌ترین دمای «روز» پایتخت از ابتدای تابستان
تهران- ایرنا- سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: دمای هوای تهران در شبانه‌روز گذشته در گرمترین لحظات روز به ۳۰.۱ درجه سلسیوس رسید که خنک‌ترین دمای طول روز پایتخت از ابتدای تابستان تاکنون است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230641/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA