بیش از ۱۰۸ هزار زائر با پای پیاده‌ از استان اصفهان به کربلا اعزام شدند


اصفهان_ایرنا_معاون حمل و نقل جاده‌ای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: از ۲۴ مرداد تا پایان ۱۱ شهریور، ۱۰۸ هزار و ۶۶ زائر با ۳۷۲۹ ناوگان سفر به کربلا داشته‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد مسافر و ۲۳ درصد سفر افزایش داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219479/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85