بیش از ۱۷ هزار واحد مسکونی نهضت ملی زنجان در حال ساخت است


زنجان – ایرنا -مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در زمان حاضر ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی در این استان در حال ساخت قرار دارد که از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد آن در شهر زنجان واقع شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85194170/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA