بیش از ۲۹۰ هزار هکتار گندم دیم در زنجان کشت شده است


زنجان – ایرنا – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: بالغ بر ۲۹۰ هزار هکتار گندم دیم در سطح استان کشت شده و بخش عمده تولیدات استان در این حوزه مربوط به بخش دیمزارها است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185683/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B9%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA