تأکید ترکیه‌ بر لزوم گفت وگو با دمشق برای حل مساله سوریه


تهران- ایرنا- مسئول پرونده سوریه در وزارت خارجه ترکیه یکشنبه شب گفت که گفت وگو با دمشق برای حل مساله این کشور مهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131300/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87