تامین اعتبار دوبانده سازی محور بیرجند- اسدیه از انتظار مردم است


بیرجند- ایرنا- امام جمعه اسدیه گفت: تامین اعتبار برای دوبانده شدن جاده بیرجند -اسدیه از جمله انتظارات مردم این منطقه از دولت سیزدهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221853/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA