تاکید استاندار کرمانشاه بر آمادگی پذیرایی از زوار اربعین


کرمانشاه – ایرنا – استاندار کرمانشاه گفت: باید از همه جوانب و زیرساخت های لازم استان را آماده حضور چند میلیونی زوار اربعین در آینده نزدیک کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221349/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86