تاکید اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی بر گسترش مبادلات با ارزهای ملی و حذف دلار


تهران- ایرنا- روسای بانک مرکزی  سری لانکا، میانمار، بوتان و معاونین بانک مرکزی مالدیو درارتباط زنده تصویری با اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی بر گسترش مبادلات تجاری با استفاده از ارزهای ملی تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121008/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C