تاکید ترکیه بر بازگشت آوارگان سوری به مناطق تحت کنترل دمشق


تهران- ایرنا- وزیر خارجه ترکیه یکشنبه شب بر لزوم بازگشت آوارگان سوری به مناطق تحت کنترل دولت سوریه تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118042/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82