تاکید معاون وزیر صنایع روسیه بر افزایش همکاری ها در حوزه ساخت هواپیما و بالگرد


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنایع روسیه در هوانوردی، ضمن مثبت ارزیابی کردن پیشرفت و توسعه ایران در حوزه تعمیرات و ساخت هواپیما و بالگرد، بر افزایش همکاری‌های طرفین در این حوزه تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191063/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA